Zerbitzuak

Plangintza, kudeaketa, aholkularitza. Zure eraikuntza proiektuko edozein fasetan laguntza profesionala eskeintzan dizugu:

ERAIKUNTZA BERRIKO PROIEKTUAK

Etxebizitzak - 3. sektorea - Ekipamenduak - Industriala

Proiektuaren idazketa non xehetasunen osorako azalpena ematen den, osagaiak, eraikuntza eta egitura sistemen espezifikazioa barne. Bere edukia nahikoa da obra hasteko beharrezkoa den udal-baimena onesteko. Diseinu, kalkuluen garapena, idazketa, aholkuralitza eta onetsien izapidatze lanak egiten ditugu. 

ERABERRITZE eta BIRGAITZE PROIEKTUAK

Osoa - Fatxada - Estalkia - Barrukaldeak - Igogailuak

Proiektuaren idazketa non xehetasunen osorako azalpena ematen den, osagaiak, eraikuntza eta egitura sistemen espezifikazioa barne. Bere edukia nahikoa da obra hasteko beharrezkoa den udal-baimena onesteko. Diseinu, kalkuluen garapena, idazketa, aholkuralitza eta onetsien izapidatze lanak egiten ditugu. 

JARDUERA PROIEKTUAK - JARDUERAREN ALDEZ AURREKO JAKINARAZTEA

Jarduera Proiektuaren idazketa non lokala eta bertan garatuko den ihardueraren ezaugarriak deskribatuko dituen memoria eta araudiaren justifikazioa azaltzen diren. Ihardueraren garapena ahakbidetzeko Obra Txikia beharrezkoa den kasuetan, udaletxe batzuek obrak azaltzen dituen anexo bat eskatzen dute.

 

OBRA ZUZENDARITZA

Obrako lan-talde teknikoaren koordinazioa, burutze-proiektuaren interpretazio tekniko, ekonomiko eta estetikoa barne; baita obraren amaiera lortzeko neurrien erabakitzea ere.

LAGUNTZA TEKNIKOA OBRAN

Laguntza Teknikoa obran bete beharreko zereginen koordinazio eta burututako lanen ikuskaritzara murrizten da; bai lan hauek behar bezala osatu diren, zein aurrekontuarekin bat datozen konprobatuz. Teknikoaren lana sustatzailea aholkatzea da, azken hitza sustatzailearen esku geratzen delarik.


IRISGARRITASUNA. IGOGAILUEN EZARPENA

Eraikin baten eta bere inguruko Irisgarritasuna hobetzera zuzendutako ikerketa eta proiektuak garatzen dira; bai arrapala baten diseinua, baita igogailu baten ezarpena ere. Barrera arkitektonikoen ezabaketa helburu.

EIT: Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa

EEZ: Energia-Eraginkortasunaren Ziurtagiria

ALDAMIOAK: Proiektuak, Ziurtagiriak, Material-Igogailuak,...

INFORMEAK: Teknikoak eta Epaiketarakoak

SEGURTASUNA ETA OSASUNA: S. eta O. Estudioa, Koordinazioa Obran